Kyarlay.com

about 2 years

ကိုယ္၀န္ပထမ ၅လအတြက္ မီးနီမ်ား


Tg94grtbdi9atny3sqoz


ဗိုက္ႀကီးနာ စြဲၿပီး ဆီးနည္းၿပီး ဆီးအေရာင္ ရင့္လာျခင္း

ဗိုက္ႀကီးနာ စြဲျခင္းသည္ သဘာ၀ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစာလံုး၀ မ၀င္ဘဲ၊

ဆီးနည္းလာၿပီး ဆီးအေရာင္ရင့္လာရင္ အႏၱရာယ္လကၡဏာျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အေၾကာဆးသြင္းၿပီး လိုအပ္ေသာ ကုသမႈမ်ား ရ႐ွိႏို္င္ရန္ ေဆး႐ံုအျမန္ပို႔ေပးပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။ ေမ့ရင္ေသြး မဂၢဇင္း စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ထုတ္ ေမ့ရင္ေသြး မဂၢဇင္း မွေဒါက္တာ ျမသီတာ၏ “ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ သတိျပဳသင့္တဲ့ မီးနီ မီး၀ါ ”
မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။San Su Kyi Naing