ေရခ်ိဳးခန္းသုံး - ေရကူးကန္ / ေဘာကြင္း ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား