• Pnk3haemwvlk8shvtuvo Pnk3haemwvlk8shvtuvo
  • Tbvumhgdgnlygbtveyzw Tbvumhgdgnlygbtveyzw

Bright Starts Take n Shake

11,500 Ks

ကေလးပုခက္၊ ကုတင္၊ တြန္းလွည္း တုိ႔တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲႏိုင္သည့္ အရုပ္ကေလးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ၾကဳိးဆြဲလိုက္လ်ွင္ အေပၚသုိ႔ တုန္ခါ၍တက္သြားတဲ့ ဒီဇိုင္းမ ်ိဳးျဖစ္ျပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။
အေရာင္အေသြးစုံလင္ျပီး ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ အရုပ္ကေလးမ်ားေၾကာင္ ့ကေလးငယ္မ်ား သေဘာက ်မွာပါ။Code:

tracker id: 0 #1061