• Cqnuqqoqxugbobscdytv Cqnuqqoqxugbobscdytv

တံျမက္စည္းေလး တာဝန္ေက်

1,500 Ks

ညစ္ပတ္ေနတဲ႔တံျမက္စည္းေလး၊ မမေရကန္၊ သစ္ပင္ၾကီးနဲ႔ စိတ္ေကာင္းရွိတဲ႔ ဖိုးဖိုးတို႔ပါဝင္တဲ႔ ရုပ္ျပပံုျပင္ေလးျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ၂ဘာသာျဖင္႔ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။Code: TS0059

tracker id: 5 #6630