ေအာက္တိုဘာ စူပါလဆန္းပရိုမိုးရွင္း- Plume Small Diaper တစ္ထုပ္၀ယ္ အမ်ိဳးအစားတူ (၅)ခုပါ တစ္ထုပ္လက္ေဆာင္ (1.10.2018-3.10.2018)