အောက်တိုဘာ စူပါလဆန်းပရိုမိုးရှင်း- Plume Small Diaper တစ်ထုပ်ဝယ် အမျိုးအစားတူ (၅)ခုပါ တစ်ထုပ်လက်ဆောင် (1.10.2018-3.10.2018)