ရင်သေွးငယ်နှင့် အာဟာရဖြည့်စွက်စာများအကြောင်း


Xcbsxfswa4avhcepvu5u

ရင်သေွးငယ်လေးတေွကို ဖြည့်စွက်စာ ဘယ်လိုမျိုး စတင်ကျေွးမေွးရမလဲဆိုတာကို အာဟာရပညာရှင် ဒေါက်တာ ဝင်းဝင်းမြင့်ရဲ့ အကြံပြုချက်တေွကို တက်ဆက်ပေးထားတဲ့ အစီအစဉ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။

အပိုင်း (၅) နို့တိုက်ကျေွးချိန်မှာ ရေှာင်ကြဉ်သင့်တဲ့ အစားအစာများ

အပိုင်း (၄) နို့တိုက်မိခင်တေွ အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားသုံးသင့်တဲ့ အစားအစာများ

အပိုင်း (၃) အလုပ်လုပ်တဲ့ မိခင်တေွအနေနဲ့ နို့ကို ဘယ်လိုစီမံတိုက်ကျေွးသင့်သလဲ

အပိုင်း (၂) ၆ လပြည့်ချိန်မှာ ဖြည့်စွက်စာကို ဘယ်လိုစကျေွးသင့်သလဲ

အပိုင်း (၁) မေွးစမှ ၆ လအထိ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်း တိုက်ကျေွးသင့်သည့် အကြောင်းအရင်း

Comments

မရွိေသးပါ။