• Mnurgixpyblhfx9pzbur Mnurgixpyblhfx9pzbur

Sterilizer, warmer and heat food

40,000 Ks

- ႏို႔ဘူးေလးေတြပိုးသတ္တာေရာ၊ ႏို႔ဘူးပဲျဖစ္ျဖစ္ ကေလးေကၽြးမဲ့အစားအစာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေအးသြားလို႔ျပန္ေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေရာ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

- ႏို႔ဘူး (4) ဘူးတစ္ ျပိဳင္တည္း ပိုးသတ္ႏိုင္မွာျဖစ္သလို ေႏြးစက္နဲ႔လည္း တစ္ၿပိဳင္တည္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

- တစ္ႏွစ္စာ အာမခံရွိပါတယ္။Code: 6949625700954

tracker id: 0 #1348