• Gf0nuufoxp5wb0ryznob Gf0nuufoxp5wb0ryznob
  • Hhuquws3owasf1hyiwax Hhuquws3owasf1hyiwax
  • Pkjqdm4dnw6zqvlnzg7e Pkjqdm4dnw6zqvlnzg7e
  • Xjqmddfvx4aqogl39o8n Xjqmddfvx4aqogl39o8n
  • Zebiocbt9x5yjn8uxkdi Zebiocbt9x5yjn8uxkdi
  • L62avn636slnwiyfnd48 L62avn636slnwiyfnd48
  • Rkkitxlcxq26feu6vrnl Rkkitxlcxq26feu6vrnl
  • Glqbvdmjagncsnjgjrwf Glqbvdmjagncsnjgjrwf

KL- Car Seat

60,000 Ks

- အလြယ္တကူသယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ပါတယ္။
- အမိုးပါပါတယ္။
- အမိုးကိုလည္း ျဖဳတ္တပ္ျပဳလုပ္လို႔ရပါတယ္။
- အနိမ့္အျမင့္ 3 ဆင့္ထိျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
- ေမြးကင္းစမွစ၍ တစ္ႏွစ္ဝန္းက်င္အရြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
- လႈပ္ပုခက္အျဖစ္လည္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
- လက္ဆြဲကိုင္းကိုဆြဲျပီး အျပင္သြားတဲ့အခါလည္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
- ကားထိုင္ခံုလိုလည္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

Age : 0-12 Months
Weight : 0-13 KgAlvsj52ajutb7q84qcv5 Rb14yzleg4dmdynvlmci U0vzyqka5zqwljbhqrhh Pfpf0rcnhlvoevcpk7at G4rgoh8xaw2fo6jfr1td Npt1gtia2koc80eghnwx Md8ff4nlenvtozzvnkxl G8j0ajnvetycuaol7lgq Uxg1oawj2gfo3zelioff

Code: YCR2150

tracker id: 1 #6030