• Az9kaygfbntapddrmxep Az9kaygfbntapddrmxep

ေဒါသအိုးေလးလိမၼာဖို႔

2,500 Ks


- စိတ္ဆုိးစိတ္ေကာက္တတ္တဲ့ ေဒါသအုိးေလးေတြကုိ ဆုံးမတဲ့အခါမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖုိ႔ ‘ေဒါသအုိးေလး လိမၼာဖုိ႔’ ဆုိတဲ့ စာအုပ္ေလးကုိ True Learning က ထုတ္ေဝလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။

- တဒဂၤျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေဒါသစိတ္ကုိ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

- ေဒါသအုိးေလးေတြလုိ႔ ကင္ပြန္းတပ္ရမလား မေျပာတတ္ပါဘူး။

- မိဘေတြအေနနဲ႔ စိတ္ဆုိးလြယ္ စိတ္ေကာက္လြယ္တဲ့ ေဒါသအုိးေလးေတြကုိ သြန္သင္ဆုံးမရတာက တျခားကေလးေတြထက္ ပုိခက္ခဲမယ္ဆုိတာ ေသခ်ာပါတယ္။

- “ႏႈတ္တစ္ရာ စာတစ္လုံး” ဆုိသလုိပဲ စကားလုံးေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ သြန္သင္ဆုံးမတာထက္ သူတုိ႔ေတြ ႏွစ္သက္တဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ ဖတ္ျပတာက ပုိနားဝင္မွာပါ။Code: 9788821143113

tracker id: 4 #8655