• Ywogamqpsxsjznadrshe Ywogamqpsxsjznadrshe
  • Ulf6aqaym5b8lzdw0myu Ulf6aqaym5b8lzdw0myu

Kyarlay လက္ဆြဲကားထိုင္ခံု

39,000 Ks

- ေမြးစမွ ၁ ႏွစ္အရြယ္ထိ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ လက္ဆြဲကားထိုင္ခံုေလးပါ။

- (၃)မ်ိဳးအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

- လႈပ္ပုခက္အျဖစ္လည္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

- လက္ဆြဲကိုင္းကိုဆြဲျပီး အျပင္သြားတဲ့အခါလည္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

- ကားထိုင္ခံုလိုလည္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

0-12 Months
0-13 KgCode: BFL001R

tracker id: 4 #8310