• Vmxxzbwxxecfkgpwofkw Vmxxzbwxxecfkgpwofkw

ႏွစ္မ်ိဳးသံုး ကေလးစီးစကူတာ

156,000 Ks

အေရာင္ - ႏို႔စိမ္းေရာင္
အမွတ္တံဆိပ္ - Micro Kickboard
စီးႏိုင္ေသာအရြယ္ - ၁၈ လႏွင္႔အထက္

တစ္ႏွစ္ခြဲအရြယ္နဲ႔ အထက္ကေလးေတြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာစီးနင္းႏိုင္ဖို႔ ထုတ္လုပ္ထားတဲ႔ ႏွစ္မ်ိဳးစပ္ စကူတာေလးပါ။ ခံုပါ၀င္တဲ႔ toy drawer ေလးကို ျဖဳတ္လုိ႔၊ တပ္လို႔ရၿပီး ျဖဳတ္လိုက္ပါက မတ္ရပ္စကူတာေလးအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေစမွာပါ။ လက္ကိုင္တန္းေလးကိုေတာ႔ ၁၄ လက္မမွ ၂၄ လက္မထိ အတိုးအေလွ်ာ႔လုပ္လို႔ရပါတယ္။ ၂ ႏွစ္နဲ႔ ၃ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ကေတာ႔ ထိုင္ခံုမလိုပဲ မတ္ရပ္စတူတာေလးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။Code:

tracker id: 0 #431