• Ahswcabjdgddjoyltoyg Ahswcabjdgddjoyltoyg

အသည္းပံုေခါင္းအံုး

10,000 Ks

သားသားမီးမီးတို ့အတြက္ အရြယ္အစား - ၁၄ လက္မရွိ Pooh ရုပ္ေလးနဲ႔ ခ်စ္စရာ အသည္းပံုေခါင္းအံုးေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
ထိုင္းနိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ထားျပီး ဒီဇိုင္း ဆန္းသစ္ျပီး အရည္အေသြးပိုင္းတြင္လည္း ေကာင္းမြန္လွေသာ ပစၥည္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။Code: TZ_017

tracker id: 0 #306