• Qenkojoxium8yocvyuvp Qenkojoxium8yocvyuvp
  • Zymenkjtmsepyoxgdbii Zymenkjtmsepyoxgdbii

ကေလးအထိုင္ဆိုဖာ (Big Size )

18,000 Ks

- သားသားမီးမီးေလးေတြ သက္ေတာင့္သက္သာထိုင္ႏိုင္မယ့္ ခ်စ္စရာအရုပ္ေလးနဲ႔ဆိုဖာေလးပါ။

- ခ်စ္စရာဒီဇိုင္းပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင္႔အေရာင္စံုရွိပါတယ္။

- ဆိုဖာသားအေကာင္းစားျဖစ္ျပီး သားသားမီးမီးတိုအတြက္ သက္ေသာင္႔သက္သာျဖစ္ေစပါတယ္။

- Big Size
47(L) x 40(W)x 30 (H)Code: KLPL403

tracker id: 7 #8468