• ဖိနပ္
  • 6 - 12 လ
  • သားသားမီးမီးတို႔ အတြက္ ေျခအိပ္ပါျပီးသား ဖိနပ္ (Attipas Ballet Pink)
  • Pbfvyujc4mev9hdyvoqb Pbfvyujc4mev9hdyvoqb
  • Vsxucwcozobh9yzx32hg Vsxucwcozobh9yzx32hg

သားသားမီးမီးတို႔ အတြက္ ေျခအိပ္ပါျပီးသား ဖိနပ္ (Attipas Ballet Pink)

17,500 Ks

ကေလးငယ္ ေတြအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိေစရန္ silicon နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားျပီး ငွေပ်ာသီး ၁ လံုးထက္ ၃ဆ ပိုမို ေပါ့ပါး ပါသည္။ ေျခထိပ္ ေလးေတြ နာက်င္မွဳ မရွိေစပဲ လြတ္လပ္စြာ လွဳပ္ရွားနိုင္ေစ ရန္အထူးျပဳဳ လုပ္ထားပါသည္။ အလြယ္တကူ ေလၽွာ္ဖြပ္ နိုင္ျပီး အခ်ိန္တို အတြင္းေျခာက္ ေသြ႔ေစနိုင္လို႔ ေမေမ တို႔အျကိုက္ျဖစ္ေစမွာပါ။

အရည္အေသြး အထူးေကာင္းမြန္ေသာ Korea Made ျဖစ္ျပီး အသက္ ၈လ မွ ၁၂လ အရြယ္အထိ ၀တ္နိုင္ပါသည္။

Available color : Pink
Available size : 115 mm

Foot size : 108~115mm
Shoe size : 115mmCode:

tracker id: 0 #806