• Tbyjvtyplpgsulpk6xhg Tbyjvtyplpgsulpk6xhg

ယုန္ဂ်ိဳေထာင္ဂါ၀န္၀တ္

16,500 Ks

သားသားမီးမီးတို ့အတြက္ အရြယ္အစား - ၃၂ လက္မ ရွိ နားရြက္ေထာင္ေထာင္ေလးနွင့္ ခ်စ္စရာ ဂါဝန္ေလးနွင့္ ယုန္မေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
တရုတ္နိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ထား၍ ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ျပီး အရည္အေသြးပိုင္းတြင္လည္း ေကာင္းမြန္လွေသာ ပစၥည္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။Code: TZ-021

tracker id: 0 #290