• Xl6zizv6q0oj1emla2g3 Xl6zizv6q0oj1emla2g3

အသည္းပံုေခါင္းအံုး

10,000 Ks

အရြယ္အစား - ၁၄ လက္မ
ထုတ္လုပ္သည္႔ႏိုင္ငံ - ထိုင္း

မစ္ကီေမာက္စံုတြဲ ရုပ္ေလးနဲ႔ ခ်စ္စရာ ပန္းေရာင္အသည္းပံုေခါင္းအံုးေလးပါ။Code: TZ_027

tracker id: 0 #311