ေအာက္တိုဘာ စူပါလဆန္းပရိုမိုးရွင္း - Pigeon Baby Soap With Case / Pigeon Baby Soap 90G(Refill) တစ္ခု၀ယ္ Pigeon Bath Sponge တစ္ခုလက္ေဆာင္ (1.10.2018-3.10.2018)