ေအာက္တိုဘာ စူပါလဆန္းပရိုမိုးရွင္း-Hello baby ကေလးအႏွီး/ခါးေတာင္းက်ိဳက္အႏွီး တစ္ထုပ္၀ယ္ 10% OFF (1.10.2018-3.10.2018)