စက္တင္ဘာ စူပါလဆန္းပရိုမိုးရွင္း - Hello baby ကေလးအႏွီး/ခါးေတာင္းက်ိဳက္အႏွီး တစ္ထုပ္၀ယ္ 10% OFF (1.9.2018-3.9.2018)