ႀသဂုတ္စူပါလဆန္းပရိုမိုးရွင္း-Topfer Cereal & Milk မည္သည့္အမ်ိဳးအစားကိုမဆို 15000ks ႏွင့္အထက္၀ယ္ယူပါက Topfer မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါတစ္ထည္လက္ေဆာင္ Limited Stock (1.8.2018~3.8.2018)