ဇူလိုင္လစူပါလဆန္းပရိုမိုးရွင္း Bepanthen Ointment (1.7.2018~3.7.2018)