ဇူလိုင္လစူပါလဆန္းပရိုမိုးရွင္း Babi Mild (1.7.2018~3.7.2018)