Good One Diaper 1 ထုပ္္၀ယ္ယူသူတိုင္း Family Toy အ႐ုပ္ေလးမ်ားလက္ေဆာင္ ၊ Good One Diaper 8 ထုပ္၀ယ္ယူသူတိုင္း ပုတ္ပုခက္ေလး တစ္ခုလက္ေဆာင္