စူပါလဆန္းပရိုမိုးရွင္း - ေခါက္ဖ်ာ 10% OFF (1.2.2019-6.2.2019)