ပုခက္ဒန္းေလး

27,500 Ks


ပုခက္ဒန္းေလး
Originalႀကိဳးပုခက္ကိုျဖဳတ္ၿပီး ေစာင္ပုခက္ ပိုက္ပုခက္တို႔ကို ျပန္ေျပာင္းဆင္ၿပီး
baby ေလးေတြကိုသိပ္လို႔ရပါတယ္


Code: HB-0035

09966162404, 09966162405, 09966162406