ခ်ည္သားလက္ရွည္ (ညအိပ္၀တ္)

8,700 Ks

ပစၥည္း - ၁၀၀% ခ်ည္သား (180gms)
အေရာင္ - အျပာ၊ ပန္းေရာင္၊ အ၀ါ
အရြယ္ - ၁၂ လအရြယ္

လက္ရွည္ဆိုေပမယ္႔ အရမ္းႀကီးေႏြးေထြးေနတာမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ၊ ခ်ည္သားစစ္စစ္နဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတာျဖစ္လုိ႔ ရာသီဥတုမေရြး ၀တ္ဆင္ႏို္င္ပါတယ္။ ကေလးငယ္မ်ား သက္ေတာင္႔သက္သာျဖစ္ေအာင္ အဓိကထားျပဳလုပ္ထားၿပီး လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို အျပည္႔အ၀ေပးစြမ္းမွာပါ။


Code: ESM_BM3_0029

09966162404, 09966162405, 09966162406