ကေလးအထိုင္သင္ဆိုဖာ

10,500 Ks


အထိုင္သင္ကာစကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳတဲ႔ ဆိုဖာထိုင္ခံုေလးျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္စရာဒီဇိုင္းပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင္႔အေရာင္စံုရွိပါတယ္။
ဆိုဖာသားအေကာင္းစားျဖစ္ျပီး သားသားမီးမီးတိုအတြက္ သက္ေသာင္႔သက္သာျဖစ္ေစပါတယ္။


Code: LAMM006

09966162404, 09966162405, 09966162406