• Yisdr0p4mzlalpyyapbx Yisdr0p4mzlalpyyapbx

ေရာင္စံုေဖာ႔ခ်ပ္မ်ား (၂ ေပ ပတ္လည္ ၄ ခ်ပ္တြဲ)

7,000 Ks


** မီးရထားၾကီးဂ်ံဳးဂ်ံဳးဂ်က္ဂ်က္ပံုစံေလးဆိုေတာ့ ရင္ေသြးငယ္ေလးေတြ သေဘာက်ေစမွာပါ။
** ၂ ေပပတ္လည္ ေလးခ်ပ္တြဲပါရွိပါတယ္။
** ေလးခ်ပ္ကိုတြဲခ်ိတ္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႕ ခ်ိတ္ဆက္ေလးေတြလည္း ပါရွိပါတယ္။
** ေလးခ်ပ္ဆက္ၿပီး အခ်ပ္ႀကီးအျဖစ္ ရင္ေသြးငယ္ေလးေတြ ေဆာ့ကစားႏိုင္ပါတယ္။
** အိမ္မွာကေလးရွိရင္ မျဖစ္မေန၀ယ္ထားသင္႔ပါတယ္။

Size - 2' × 2' (4 pcs)
Made in Chinatracker id: 0

Code: HB-0020

09966162404, 09966162405, 09966162406